гр.Рани - Ядор ю

 • Текст песни:

  Хьо латтор ю дагчохь ас сайна,
  Хьо лоьхуш ю кирарчу даго.
  Ас хьо ларйо школера йог1уш,
  "Хьо ядае!" - даго сан хьоьху.
  Со хийла хьожура хьо сайна ядая,
  Ахь соьга олура: "Со х1инца а жима ю!"
  Со хийла хьожура хьо сайна ядая,
  Ахь соьга олура: "Со х1инца а жима ю!"

  Го,го,го.хуйог1уш,йоьдуш го,
  Ю,ю,ю...массерал хаза ю.
  Го,го,го...хьо йокха хилла,го,
  Ю,ю,ю...ас сайна юьгар ю....

  Хьо жима ю школера яланза,
  Хьо кура ю боху са наха.
  Кхи карор ю хьоьца йог1уш ериг,
  "Хьо жима вац!"-бохуш со хьийза во.
  Источник commtag.com
  Суна-м кхи оьшуш яц,хьоь бахна безам сан,
  Вайшиъ цхьана дехар ду нах хьоьгуш бертахь цхьан.
  Суна-м кхи оьшуш яц,хьоь бахна безам сан,
  Вайшин цхьана дехар ду нах хьогуш бертах цхьан.

  Го,го,го.хуйог1уш,йоьдуш го,
  Ю,ю,ю...массерал хаза ю.
  Го,го,го...хьо йокха хилла,го,
  Ю,ю,ю...ас сайна юьгар ю....